Naša chovateľská stanica sa snaží vytvárať chovné páry so zreteľom na zdravie použitých jedincov, vyhýbame sa blízkej príbuzenskej plemenitbe, používame výlučne jedince, ktoré splnili podmienky chovnosti v krajine, v ktorej žijú so svojím majiteľom a všetky spojenia sú schválené hlavným poradcom chovu.

Pre šteniatka vytvárame veľmi dobré podmienky pre život- sú kŕmené kvalitným krmivom, zabezpečujeme kvalitnú veterinárnu starostlivosť, snažíme sa socializovať ich na ľudí oboch pohlaví, všetkých vekových kategórií, bežný hluk ulice, ale aj interiér, či jazdu autom.

Mená pre naše šteniatka vyberáme podľa mien hviezd, pretože naše šteniatka sú pre nás samozrejme výnimočné!

V sekcii plánovaných vrhov nájdete aj aktuálne vrhy našich spriaznených chovateľských staníc.

Viac informácií nájdete aj v sekcii SPOLUPRÁCA.