Ako každé iné plemeno, aj plemeno československého vlčiaka musí k uchovneniu splniť určité podmienky, ktoré určuje a zastrešuje klub daného plemena. Pri našom národnom plemene tieto podmienky nie sú práve najjednoduchšie, čo však súvisí s naším patronátom nad ním a garanciou kvality slovenského odchovu.

Každý jedinec musí k uchovneniu absolvovať:

  • minimálne jednu klubom odporúčanú výstavu (Európska alebo klubová, prípadne Svetová výstava Slovenských národných plemien, platí od triedy mladých, bez ohľadu na hodnotenie – okrem diskvalifikácie, či neohodnotený).
  • RTG vyšetrenie bedrových kĺbov, no odporúčané je aj RTG lakťových kĺbov.
  • a) vytrvalostnú pracovnú skúšku SVP1 (40 km v časovom limite 4 hodín), je možné absolvovať od veku 12 mesiacov; alebo b) úspešné zloženie skúšky BH-VT podľa Medzinárodného skúšobného poriadku, je možné absolvovať od 12 mesiacov.
  • bonitácia s odberom vzorky k DNA profilu a testovanie DM a DW (testy na DM a DW môžu byť vykonané v ktoromkoľvek období života).

Základom bonitácie je meranie, čo je dôležitým vyhodnotením kvality spojenia rodičovského páru, ako aj dôležitým údajom pre tvorenie ďalších chovných párov. Nemenej dôležitou je aj skúška povahy psa. Vyhodnocuje sa reakcia psa na prechádzajúcu osobu, na osobu predstierajúcu útok, reakcia psa na pohyb pomedzi skupinku ľudí a tiež reakcia na výstrel.

V mladšom veku môže jedinec absolvovať aj zvod mladých, čo však nie je povinné, avšak zvod mladých je dobrým tréningom na bonitáciu.

Sučka môže byť chovná najskôr v 18. mesiaci života, pes v 24. mesiaci.