Od československého vlčiaka, ešte ako vojenského experimentu, sa očakávalo, že bude samostatne strážiť určenú časť štátnej hraničnej zóny. Na jednej strane jeho dokonalé zmysly zachytili každý pohyb a to aj v tme. Na strane druhej, ale vlčia obozretnosť psovi skôr velila, aby zbytočne neriskoval zranenie a radšej sa skryl.

Atlas Sonata Carpathica

Dnes je tomu už trochu inak. Cielená selekcia pováh, výcvik a kvalitná socializácia upevňujú povahové vlastnosti československých vlčiakov z generácie na generáciu. Dnes preto môžeme smelo tvrdiť, že každý vlčiak je cvičiteľný a ovládateľný, a každý je schopný základného výcviku poslušnosti a obrán. Dokonca aj voči ľuďom ostražitejšie jedince sú v rukách skúseného figuranta schopné rýchleho progresu. Limit je väčšinou na druhej strane vôdzky. Československého vlčiaka si totiž len málokedy vyberie skúsený kynológ. Poväčšine si ho vyberajú dobrodružné typy ľudí, ktoré hľadajú parťáka na výlety, do hôr, či iné športy a ambície v športovej kynológii nemajú. Povedzme si pravdu — kto chce žať úspechy v kynológii, zaobstará si na to vhodnejšie plemeno.

Bref Karpatská svorka

To však neznamená, že československý vlčiak nedokáže ako príslušník tohto plemena zložiť hociktorú pracovnú skúšku. Československé vlčiaky sú dobrými stopármi s vlohami pre záchranárske práce, a mnohé z nich aj obranári. Rovnako ako pri iných pracovných plemenách je k profesionálnemu výcviku vhodné jedno šteňa zo sto, tak aj medzi československými vlčiakmi je možné nájsť talentované psy s povahovými základmi aj pre profesionálne využitie. Nutný je rozdiel v prístupe k rozdielnym plemenám. Vlčiak je úplatný a veľmi rýchlo chápe, že za pekné predvedenie cviku bude odmenený. Odmenou však musí byť  chutná maškrta. Loptička, či obyčajná pochvala nie sú pre väčšinu z nich dostatočným motivátorom k ďalšej činnosti. Taktiež je vhodné obmedziť opakovania rovnakého cviku. Vlčiak pracuje rád, ale dookola šaškovať nebude. Klub chovateľov  československého vlčiaka organizuje pravidelné  výcvikové víkendy a výcvikové tábory s profesionálnymi výcvikármi.

Gara z Oravy (Khaleesi)